Leerlingen

Op deze pagina vind je informatie over de energietransitie in Nederland, waarom deze nodig is en hoe wij dit behandelen tijdens een lesdag. Ga naar:

Energietransitie in Nederland

Nederland ligt deels onder de zeespiegel en dit kan grote gevolgen hebben als de zeespiegel stijgt! En dit is nog maar een van de weinige mogelijke gevolgen van de klimaatverandering. Er zijn meer redenen om over te stappen naar duurzame energie naast klimaatverandering; denk bijvoorbeeld aan geopolitieke redenen. Met onze lesmodule willen wij jullie bekend maken met al deze redenen én willen wij jullie leren hoe een energietransitie bewerkstelligd kan worden. Met als doel Nederland zo duurzaam mogelijk te maken.

Energie

Maar voordat we een duurzame energievoorziening kunnen realiseren moeten we eerst begrijpen wat energie eigenlijk is en waar we het allemaal voor gebruiken. Weet je bijvoorbeeld hoeveel elektrische apparaten je gebruikt op een dag? Zijn dat er tien? Twintig? Waarschijnlijk sta je er niet bij stil, maar onbewust gebruik je heel veel energie. Je huis wordt verwarmd, je kan lekker warm douchen, je zit waarschijnlijk regelmatig in een auto en misschien ga je af en toe met het vliegtuig op vakantie. Daarnaast kost de productie en het transport van alle producten die je gebruikt veel energie. Deze energie moet ergens vandaan komen.

Energieverbruik

En dat is ons eerste probleem, de eerste reden waarom een energietransitie noodzakelijk is. Er zijn namelijk verschillende manieren om energie op te wekken. Denk bijvoorbeeld aan windmolens die windenergie omzetten in elektrische energie of aan zonnepanelen die zonne-energie omzetten in elektrische energie of warmte. Verder kun je energie halen uit waterkracht, biomassa en noem maar op. Al deze energiebronnen zijn duurzame energiebronnen. Momenteel wordt verreweg de meeste energie wereldwijd opgewekt uit fossiele brandstoffen, namelijk olie, kolen en gas. Fossiele brandstoffen zijn niet duurzaam. Dat wil zeggen dat er een slechts een beperkte hoeveelheid beschikbaar is en ze ooit op zullen raken.

Groeiende wereldbevolking

Ons tweede probleem is dat de afgelopen 200 jaar is de wereldbevolking sterk gegroeid. De gemiddelde welvaart is in deze periode óók toegenomen. Deze processen zorgen er samen voor dat het wereldwijde energieverbruik de afgelopen 50 jaar is verdrievoudigd. Als het energieverbruik blijft stijgen kunnen we met de huidige, bewezen voorraden aan fossiele brandstoffen misschien nog 100 jaar verder. Maar daarna is het op! 

Gevolgen

Gedurende je leven zul je te maken krijgen met de gevolgen van het stijgende energieverbruik en groeiende wereldbevolking. Hopelijk zal er op grote schaal een overstap naar duurzame energiebronnen en duurzame producten plaatsvinden. Als dit niet gebeurt, kunnen de scholieren van de toekomst over 100 jaar wakker worden zonder energie (lees hier hoe zo’n dag eruit kan zien). In dit geval kun je spreken van een ware energiecrisis.

De lesmodule

Lesmodule de Energiecrisis behandelt de verschillende aspecten van de energiecrisis. Wat is de oorzaak? Wat zijn de gevolgen? En wat kunnen we doen om de energiecrisis te voorkomen? Om uiteindelijk de ultieme vraag te kunnen beantwoorden:

“Kunnen we Nederland duurzaam maken?”

Met de volgende onderdelen wordt deze vraag gedurende een projectdag beantwoord:

  • Een interactieve presentatie (work in progress);
  • Een modelopdracht waarin fictieve scenario’s gebouwd kunnen worden van het energievraag en -aanbod in Nederland;
  • Een debat- en/of pitchopdracht (work in progress) die een aantal duurzaam gerelateerde vraagstukken behandelt;
  • Een aantal duurzaam gerelateerde experimenten, met onder andere zonnecellen en warmtebaden.

Verder hebben we aanvullende en achtergrond informatie beschikbaar over het onderwerp. Bij verdiepingsstof zijn interessante websites, leuke filmpjes en relevante artikelen te vinden.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan vooral contact met ons op!